Иванка Съйкова

За автора

проф. д.и.н. Иванка Съйкова (1930) – икономист, дългогодишен преподавател в Университета за национално и световно стопанство, катедра „Статистика и иконометрия”.

Книги от този автор