Израел Кирцнер

За автора

Израел Кирцнeр (1930 г.) е американски икономист, един от водещите учени на австрийската икономическа школа. През 1951 г. се установява в САЩ. Той получава бакалавърска степен (summa cum laude) в Бруклинския колеж на Нюйоркския градски университет (1954). Под ръководството на Лудвиг фон Мизес Кирцнер написва докторската си дисертация, която е в основата на книгата „Икономическа гледна точка”, издадена през 1960 г.

След като защитава научна степен доктор по икономическа теория (1957 г.) Израел Кирцнер е назначен за професор в Нюйоркския университет, в който преподава и до днес. Основните му интереси са в областта на икономиката на предприемачеството и пазарната етика. Признат е за един от авторитетите в интерпретацията на трудовете на Лудвиг фон Мизес.

През 2006 г. Израел Кирцнер е удостоен с Глобалната награда за изследвания в областта на предприемачеството (Global Award for Entrepreneurship Research) за приноса за развитието на икономическата теория. 

Книги от този автор