Калин Христов

За автора

Калин Христов е член на Управителния съвет на Българската народна банка и подуправител, ръководител на управление „Емисионно”, от 23 октомври 2009 г. Преди да заеме тези длъжности, той е бил съветник на управителя на БНБ от октомври 2003 до октомври 2009 г., съветник на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Емисионно”, от февруари 2002 до октомври 2003 г., експерт в дирекция „Икономически изследвания и прогнози” в БНБ между октомври 1997 и септември 2001 г. От септември до декември 2001 г. е участвал като изследовател в проекта „Exchange Rate Issues” на централната банка на Великобритания. В периода януари 2001 – декември 2004 г. той е бил главен асистент в катедра „Финанси” на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София, а между февруари 1997 и декември 2000 г. е бил асистент в катедра „Икономикс” на същото учебно заведение. Калин Христов е назначен от президента на Република България за министър на финансите в служебното правителство, което управлява страната ни в периода март-май 2013 г.

От 2002 г. той е член на Инвестиционния комитет на БНБ, а от 2005 г. – член на Комитета по парична политика на Европейската централна банка. Той е председател на УС на Българската макроикономическа асоциация и член на УС на Института за пазарна икономика. Автор е на множество самостоятелни публикации в страната и чужбина по проблемите на макроикономиката, паричната политика, паричния съвет, въвеждането на еврото, както и съавтор в статии и публикации на икономическа тематика.

Калин Христов е завършил УНСС през 1996 г. като магистър по макроикономика, роден е през 1971 г. в Плевен, владее свободно английски език.

 

 

Книги от този автор