Кирил Тодоров

За автора

доц. д-р Кирил Тодоров е завършил Висшия икономически институт „Карл Маркс" (1975), специалност „Икономика и управление на промишлеността".

Специализирал е в Копенхагенски университет, Копенхагенско бизнес училище Дания, 1986-1987 г., Мюнхенски технически университет, Германия, 1992 г.. Международен център по мениджмънт в Осака, Япония, 1997 г., Университет на Пасау, Германия, 1999 г. 

Получава научна степен „кандидат на икономическите науки" с тема на дисертационния труд „Организационни промени в управлението на фирмата под влияние на въвежданите нови информационни технологии"(1988), а научната степен „доктор на икономическите науки" с тема на дисертационния труд „Стратегическо управление на малките и средните фирми (теория и практика)"(2000). Доцент е от 1990 г., а професор - от 2001 г.

Бил е научен секретар на департамент „Индустриален бизнес и предприемачество", 1991 - 1993 г. Директор е на Центъра за развитие на предприемачеството към УНСС (от 2006 г.) и на Института за развитие на предприемачеството (от 1997 г.). Член е на Академичния съвет на УНСС.

Ръководител е на катедра „Предприемачество" (от 2006г.). Чете лекционни курсове по: Основи на предприемачеството, Управление на малки и средни предприятия, Управление на организационната промяна, Холдингови структури. Вицепрезидент е за България на Европейския съвет по дребен бизнес и предприемачество. Председател е на УС на Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството. Член е на съвета на Годишната световна конференция по предприемаческо обучение.

Книги от този автор