Кристиан Банков

За автора

доц. д-р Кристиан Банков е преподавател по семиотика и философия в Нов български университет, където е директор на Югоизточно-европейския център за семиотични изследвания. Завършил е държавния университет в Болоня, Италия и е защитил докторат в Хелзинкския университет. През 2004 г. публикува монографията „Семиотика, памет, идентичност” в серията „Семиотични тетрадки”. Сред курсовете, които води като преподавател в НБУ, са „Социология на консумативното общество”, „Социосемиотиката на идентичността” и „Общество и стилове на живот”.

Книги от този автор