Лалко Дулевски

За автора

проф. Лалко Дулевски – завършва икономика през 1981 г. във ВИИ "Карл Маркс" (днес Университет за национално и световно стопанство ,УНСС), а през 1987 г. става доктор на икономическите науки. Професор Дулевски е ръководител катедра “Човешки ресурси и социална защита, УНСС и  председател на Икономическия и социален съвет.

Книги от този автор