Людмил Георгиев

За автора

доц. д-р Людмил Георгиев е защитил докторат по "Икономика и управление на териториалните системи". Преподавателската му дейност е свързана с програмите по публична администрация в НБУ - лекции в областта на публичната администрация, публична политика, регионално развитие и туризъм, регионална политика на Европейския съюз, местно управление, геоикономика и др. Научните му специализации преминават през Комисията на Европейския съюз – Дания, през Националната фондация за научни изследвания – САЩ и Калифорнийския държавен политехнически университет. Има специализации по университетски мениджмънт, създаване и оценка на образователни програми по политика на публичния сектор, създаване на университетски центрове за обучение на преподаватели, организиране на съвременни научни изследвания и др. Работил е като експерт в Центъра по администрация към Министерски съвет. Член е на Европейската мрежа по урбанизъм и регионалистика със седалище в Лондон, на Мрежата на институтите и училищата по публична администрация, на Асоциацията по регионални изследвания, на Съвета по администрация към Международния институт по административни науки, на Програмния комитет на Европейската изследователска област “Наука и общество”, както и на Висшата атестационна комисия по Икономическа теория, национално и световно стопанство. Сред публикациите му са “Регионална икономика”, “Маркетинг и мениджмънт на местната администрация” и много други.

Книги от този автор