Мансър Олсън

За автора

Мансур Лойд Олсън-младши (1932-1998)- американски икономист и специалист в областта на обществените науки. От 1967 г. до края на живота си през 1998 г. той е професор по икономика в Мерилендския университет, Колидж парк. Най-значимите му постижения са в областта на институционалната икономика, както и за ролята, която играят в икономическото развитие частната собственост, данъчното облагане, обществените блага, съвместните усилия и договорните отношения.

Олсън е бил президент на Обществетото за обществен избор (972-1974).

От 1993 г. секцията по политическа икономия към Американската асоциация за политически науки връчва премия на името на Олсън за най-добра дисертация по политическа икономия. 

Книги от този автор

Допълнителна информация(интервюта с автора, коментари за книгите му в интернет)