Мишел Фуко

За автора

Мишел Фуко (Michel Foucault) роден като Пол-Мишел Фуко (Paul-Michel Foucault) (1926-1984) - френски философ, социолог, историк, теоретик на културата, създател на теорията за “археология на знанието”. Създава първата във Франция катедра по психоанализа. Завежда катедрата по история на системите на мисленето,

Трудовете на Фуко в областта социалните науки, медицината, затворите, проблемите на лудостта и сексуалността го поставят сред най-влиятелните мислители на XX век.

Книги от този автор