Митко Божков

За автора

Митко Божков е журналист, започнал професионалната си кариера в пернишкия вестник „Димитровско знаме”, по-късно окръжен кореспондент на „Работническо дело” в Перник – за времето си най-младият кореспондент. През 1979 г. вече е в София като редактор и ръководител на отдели на вестника. След 1989 г. продължава във в. „Дума”, когато негов главен редактор е големият български публицист Стефан Продев.

От 1995 г. е в пресцентъра на Народното събрание, а от 1997 г. – в пресслужбата на Сметната палата, в дирекция „Връзки с обществеността и издателската дейност”.

Неговото име стои под много публикации от различни журналистически жанрове. Съавтор е на излязлата през 2004 г. Книга „Дивотино – диво, свидно, жизнено”, посветена на родното му село.

Книги от този автор