Росица Стоянова

За автора

доц. д-р Росица Стоянова е родена в Бургас през 1958 г. Завършва история в СУ „Св. Климент Охридски” (1980). Редовен аспирант е в Института по история на БАН (1984-1987), а през 1990 г. защитава дисертация и получава научната степен кандидат на историческите науки. От 2004 г. работи в Института за исторически изследвания към БАН. Научните й интереси са в областта на история на политическите партии в България; политическа система; история на институциите; развитие на кооперацията; история на благотворителността - организации, законодателство, практики, имена; обществено подпомагане и социална политика.

Книги от този автор