Икономики в преход

Търсенето на пари в трансформиращите се икономики


Автор(и) : Николай Неновски

Издател : Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 1998

ISBN : 954-430-511-4

Брой страници : 263

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

Въпросите за парите са едни от най-сложните и трудните в икономическата наука. Доцент, д-р по икономика Николай Неновски е от по-младото поколение български икономисти, който проявява траен интерес към научния анализ на тези въпроси. Убедително доказателство за това е естеството на неговите изследвания и публикации, избраната тема на докторската дисертация, отпечатана като монография - ”Търсенето на пари в трансформиращите се икономики”.
Афинитетът към теорията е отличителна черта в изследователската дейност на Николай Неновски. Монографията му е един от малкото трудове в икономическата литература у нас, изпълнена на завидно професионално равнище и с много добро познаване на възгледите за парите и на паричната политика в развитите страни. Пред нас е задълбочено и оригинално изследване. С него авторът се включва в дискусиите и споровете, които се водят на Запад с участието на икономисти от различни школи за изясняване на възможните последици от информационните технологии върху парите и паричните режими.
Книгата е атестат за солидния теоретичен потенциал, притежаван от Николай Неновски, за широката му ерудиция, за свободното владеене и прилагане на съвременния научен апарат при анализа, за способността да използва системния подход. Проучена е обширна литература на английски и френски език в областта на парите.
Квинтесенцията на труда са няколко основни идеи, изложени под формата на твърдения още в увода. Основополагащо значение има разбирането за появата и съществуването на парите като спонтанен продукт на размяната, схващане, отстоявано от икономистите от класическата школа, включително от Карл Маркс.
Въпреки сложността на разглежданите въпроси материята е изложена ясно, разбираемо и достъпно. С присъщото си чувство за хумор Неновски включва редица афоризми и множество мисли на известни икономисти и философи.
Книгата на Николай Неновски може да бъде използвана и при преподаването на икономически теории, микро- и макроикономика в курсовете на студентите от ВУЗ.

Читателски коментари

Няма добавени коментари.