Румен Аврамов

За автора

Румен Аврамов (1953) е икономист и историк на стопанския живот, автор на множество изследвания, между които „Стопанският XX век на България”.  До 1990 г. работи в Икономическия институт на БАН, след което е икономически съветник на президента Желев и един от основателите на  Агенцията за икономическо програмиране и развитие към Министерския съвет. От края на 1994 година е програмен директор в Центъра за либерални стратегии, а в периода 1997 - 2002 е член на Управителния съвет на БНБ. Член на Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация (БМА).

Работи в областта на макроикономиката, паричната политика и стопанската история. 

Книги от този автор