Ваня Иванова

За автора

доц. д-р Ваня Петрова Иванова е преподавател в Университета за национално и световно стопанство, катедра „Икономикс”. Нейните научни интереси са в областта на европейската икономическа интеграция и световната икономика.

Книги от този автор