Велислава Делчева

За автора

Велислава Делчева завършва специалност „право” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1997 г.

От 2000-2001 г. тя работи като правен експерт в отдел “Европейска интеграция и международно сътрудничество” на Министерството на околната среда и водите. В периода  2001-2002 г. е координатор по проект на програма ФАР “Управление на водите”. Велислава Делчева е правен консултант по съдебна администрация към проекта за развитие на съдебната система и Инициативата за укрепване на съдебната система, финансирани от Американската агенция за международно развитие (2002-2006 г.). През 2006 г. работи като мениджър проекти в адвокатското дружество “Димитров, Петров и Ко.”, а по-къно през същата година отново е правен консултант към Инициативата за укрепване на съдебната система.

От 2007 г. Велислава Делчева е правен консултант и мениджър проекти в института “Отворено общество”.

Книги от този автор