Икономическа политика

Цената на правосъдието в България – оценка на обществените разходи за правосъдие и вътрешен ред 2009-2010 година


доклад

Автор(и) : Георги Ангелов , Велислава Делчева

Издател : Институт „Отворено общество“

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 2011

ISBN : 978-954-2933-10-6

Брой страници : 163

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

"Докладът „Цената на правосъдието в България – оценка на обществените разходи за правосъдие и вътрешен ред 2009-2010 г.", изготвен от специалисти на института „Отворено общество” съдържа анализ на сегашното положение в сектора като по-важните изводи се свеждат до следното:
- Общите публични разходи за правосъдие и вътрешен ред са високи, а в същото време основните показатели за ефективност на правосъдието остават трайно лоши.
- Общественото доверие в съдебната власт и полицията в България е най-ниско в сравнение с всички останали страни-членки на ЕС.
- Същевременно броят на тежките престъпления срещу личността и делът на несъобщената на полицията престъпност остава висок.
- Остава висок и броят на осъдителните решения срещу България в Европейския съд по правата на човека, като основните нарушения на Европейската конвенция - като бавно съдопроизводство, например - са както проблеми на съда, така и проблеми на досъдебната фаза – т.е. на полицията и на прокуратурата.
Според авторите на доклада причините за ниската ефективност на вложените ресурси могат да се търсят в три направления:
1. големи разходи за издръжка на многоброен персонал;
2. трайно ограничени инвестиции
3. наличието на сериозни разлики в натоварването между различните регионални структури, което демотивира заетите.

Допълнителна информация(интервюта с автора, коментари за книгата в интернет)

Читателски коментари

Няма добавени коментари.