Веска Николова

За автора

проф. Веска Николова, д.и.н. е родена през 1942 г. в Казанлък. Завършва история в СУ „Св. Климент Охридски”, а след това е редовен аспирант в Института по история, БАН. Дисертацията й е на тема „“Народната партия 1894–1920 г. или българският консерватизъм”. Нейните научни интереси са в областта на политическата система, партийна система, партии, политически идеи, благотворителност и дарителство.

Книги от този автор