Популярни книги

Сборник от задачи по счетоводство на стопанското предприятие Сборник от задачи по счетоводство на стопанското предприятие

колектив

Издател: Университетска печатница на УНСС

В изданието с еправиопит за всеобхватно и цялостно отразяване движението на активите и пасивите на стопанското предприятие.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Сборник за становищата на икономическия и социалния съвет Сборник за становищата на икономическия и социалния съвет

колектив

Издател: Икономически социален съвет

В изданието се посочва разрботването и приемането на становища по стратегически проблеми на икономическа и социална политика и попроекти на закони и национални стратегии.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Рыночный шок Рыночный шок

Издател: Международный институт мира

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Смисълът на историята Смисълът на историята

Николай Бердяев

Издател: Издателска къща "Христо Ботев"

В основата на тази книга лежат световноизвестните лекции на Бердяев, изнесени в Свободната академия за духовна култура през зимата на 1919-1920 г. Те са последната искрица на свободната мисъл и

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Ригидност (негъвкавост) на реалните работни заплати и избор на паричен режим Ригидност (негъвкавост) на реалните работни заплати и избор на паричен режим

Николай Неновски, Дарина Колева

Издател: БНБ

Изследването се състои от теоретичен и емпиричен анализ на пазара на труда в България от гледна точка на паричния режим. Теоретичната част обхваща изучаване на връзката между пазара на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Реформацията Реформацията

колектив

Издател: ИК

Ако Реформацията датира от XVI век,тоенеобходимостта от реформи в Църквата започва да се чувства в християнския свят ощеот края на Ранното средновековие.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Районите и обалстите в република България Районите и обалстите в република България

колектив

Издател: СТАТ-ПРИНТ ЕООД

В изданието са подбарни най-важните показатели за очертаване на профила на спецификата на териториалните единици.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Разширяването на НАТО Разширяването на НАТО

Румен Кънчев

Издател: Университетско издателство "Климент Охридски"

Анализ на националните политики за сигурност на Европа показва, че съществуват две главни посоки и съответно две основни позиции по отношение изграждането на системата на Европейската

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Разчупване на контролиращи сили Разчупване на контролиращи сили

Робъртс Лиардън

Издател: Воини на Христа

Силата на контрол, изглежда, винаги е била проблем при преминаването в нова вълна на Божия слава, каквато преживяваме днес. Има естествен контрол, който хората могат да упражняват върху други

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Разработване и прилагане на общински планове за управление на твърди битови отпадъци в Република България: огромно предизвикателство и дълг за създаване на по-устойчива околна среда (Пилотен проект в община Монтана) Разработване и прилагане на общински планове за управление на твърди битови отпадъци в Република България: огромно предизвикателство и дълг за създаване на по-устойчива околна среда (Пилотен проект в община Монтана)

колектив

Издател: Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС)

"Проектът е разработен в пет направления, които са адресирани към всичките 262 общини в Република България и е разделен на четири взаимосвързани части: - Разработване на общ план за управление

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 3701 - 3710 от общо 3739