Екология и икономика на околната среда

Разработване и прилагане на общински планове за управление на твърди битови отпадъци в Република България: огромно предизвикателство и дълг за създаване на по-устойчива околна среда (Пилотен проект в община Монтана)


Наръчник

Автор(и) : колектив

Издател : Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС)

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 2001

ISBN : 954-755-011-Х

Брой страници : 80

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

"Проектът е разработен в пет направления, които са адресирани към всичките 262 общини в Република България и е разделен на четири взаимосвързани части:
- Разработване на общ план за управление на твърдите битови отпадъци. Този общ план може да се използва от всички общини в Република България като практическо ръководство за изготвянето и прилагането на техните общински планове за управление на твърдите битови отпадъци (ОПУТБО) според изискванията на Министерството на околната среда и водите, съществуващото законодателство и очакванията за следващите 5-10 години.
- Изпробване на общия план за управление на твърдите битови отпадъци в конкретна среда на Община Монтана. Опитът от осъществяването на тази част на проекта също ще бъде много интересен за всички общини в Република България.
- Разработване на частта “Финансов контрол и инвестиции”, на чиято база може да се изчисляват реалните и пълни разходи за управление на твърдите битови отпадъци и връзка с такса смет.
- Засилване участието на всички заинтересовани власти на местно, областно и държавно ниво, НПО, граждани и граждански групи, институции, консултанти и фирми в този важен проект и процес, който прави първите трудни стъпки към създаването на по-устойчива и по-чиста околна среда в Република България.
- Опит за създаване на нови работни места за безработни посредством въвеждане на специализирани системи за разделно събиране и обработване на отпадъците.
Съдържанието на тези пет направления, както и опитът, натрупан по време на разработването и осъществяването на настоящия пилотен проект ще бъдат събрани и представени на НСОРБ под формата на специализирано Ръководство на специално организиран за целта семинар. Ръководството ще бъде предоставено за ползване от всички общини."

Читателски коментари

Няма добавени коментари.