Икономика

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Статистически годишник на Република България Статистически годишник на Република България

колектив

Издател: НСИ

Поместена е информация по основни показатели, характеризиращи националната икономика на макрониво - брутен вътрешен продукт, инвестиции; по отделни отрасли на производствената сфера -

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Статистически справочник Статистически справочник

колектив

Издател: НСИ

В изданието е публикувана информация за населението по основни демографски признаци.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Статистички годишник на Република Македониjа 1998 Статистички годишник на Република Македониjа 1998

collective

Издател: Завод за сътатистика на Република Македония

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Статистички годишньк Jугославиjе 1995 Статистички годишньк Jугославиjе 1995

колектив

Издател: Савезни Завод за Статистику

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Стоимость и капитал Стоимость и капитал

Дж. Хикс

Издател: Издателство

Авторът излага критически анализ, който е предпоставка за макроикономически концепции.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Структура и управление на икономическата система Структура и управление на икономическата система

Евгени Матеев

Издател: Наука и Изкуство

Главната задача, която авторът на книгата си поставя, се състои в това да се установят конкретните форми и практически средства за осъществяване принципа на демократическия централизъм в

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 1081 - 1090 от общо 1118