Statistics and econometrics

Статистически годишник на Република България


За следните години: 1990, 1993, 1994, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008

Автор(и) : колектив

Издател : НСИ

Място на издаване : България, София

Година на издаване : 1990

Брой страници : 565

Език : Български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

Поместена е информация по основни показатели, характеризиращи националната икономика на макрониво - брутен вътрешен продукт, инвестиции; по отделни отрасли на производствената сфера - промишленост, строителство, селско и горско стопанство, транспорт, съобщения, търговия, и на непроизводствената сфера - здравеопазване, образование, наука, култура, изкуство, туризъм.

Публикувани са данни за населението по основни демографски признаци и актуални социални показатели: средна месечна заплата, парични доходи и разходи на домакинствата, потребление на основни хранителни и нехранителни продукти, трудова заетост и безработица, индекси на потребителските цени и други.

В самостоятелни раздели се публикува информация за географската характеристика и околната среда, енергетиката, финансите и правосъдието.

Специално внимание е отделено на развитието на частния сектор, както и на протичащите в страната процеси на приватизация и аграрна реформа в селското стопанство.

Читателски коментари

Няма добавени коментари.