НовиниRSS Абонамент

ШЕСТИ БРОЙ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ БЮЛЕТИН НА ИКОНОМИЧЕСКАТА БИБЛИОТЕКА
22.12.2010 / Бюлетин

Гарет Гарет (1878 – 1954) е определян като „забравен гений”, за когото Лудвиг фон Мизес казва: „неговата проницателност и директен изказ са... ненадминати от друг автор”.
Мъри Ротбард допълва, че Гарет е автор на „...една от най-блестящите и влиятелни критики на „новия курс” на Рузвелт.


Асен Георгиев Христофоров (1910-1970) е български икономист, писател и преводач. Начално училище завършва в Берлин. Завършва с отличие Робърт колеж в Истанбул и Икономически университет в Лондон. Специализира в Оксфорд.
Един от създателите на статистическия институт и банковата статистика на БНБ. Преподава политическа икономия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В последния за годината информационен бюлетин представяме писателя Гарет Гарет, чиито романи рисуват мащабно платно на икономическата действителност в Америка в края на XIX в. и началото на  XX век и Асен Христофоров, за когото Румен Аврамов казва, че "писателят и икономистът са вътрешно свързани и допълващи се, а не спорещи и конкуриращи се помежду си; че между тях са налице скрити двупосочни връзки, формирали две хипостази на цялостен общ мироглед."