НовиниRSS Абонамент

Юристът Валери Димитров представи юриста Лудвиг фон Мизес
30.11.2010 / Събития

Юристът Валери Димитров представи юриста Лудвиг фон Мизес

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito.
(Не се покорявай на бедата, а върви смело срещу нея!)

 

 


Лудвиг фон Мизес възприема тази мисъл на Вергилий за свое житейско кредо още в ранните си години и го отстоява през целия си живот. Представянето на проф. Валери Димитров го доказа по един увлекателен и разбираем начин.

Във фокуса на „срещата” беше процесът на оформяне на либералните идеи на Мизес, превърнали го в един от най-значителните представители на Австрийската икономическа школа. Специално внимание проф. Димитров обърна на юридическото образование на Мизес, което му позволява да вижда цялата картина на „човешката дейност”, а не само отделни детайли и спомага изключително много върху аргументирания начин, по който Лудвиг фон Мизес изгражда не само теорията си, но и доказателствата в защита на либералната идея. Лудвиг фон Мизес спори със своите  противниците не на базата на полилогизма, а на факти и доказателства, които той поставя „пред олтара на истината”. 

 

На „срещата” между двамата юристи, съвсем естествено бе отделено внимание на класическия труд на Лудвиг фон 

Мизес – „Човешкото действие” – неговия всепризнат magnum opus. Професор Димитров подчерта, че проблематиката на книгата е впечатляващо обхватна. В нея се разглеждат най-разнообразни икономически явления от гледната точка на системата на свободното предприемачество. Написана е на достъпен и образен език. Не е странно, че трактатът става истински бестселър и съвсем скоро е преведен на френски, испански, италиански, китайски и японски. Българският читател все още е лишен от удоволствието да я прочете на родния си език, но скоро и тази празнина ще бъде запълнена.
За съжаление, както справедливо отбеляза проф. Валери Димитров, задълбоченото изучаване на трудовете на Лудвиг фон Мизес все още не е застъпено във висшите учебни заведения у нас.

 

В заключение - на 24 ноември 2010 г. Икономическата библиотека на ИПИ и БМА беше действително място за срещи и дискусии.