Finance

Ръководство за извършване на оценка на въздействието в България


Ръководство за извършване на оценка на въздействието в България

Издател : Министерски съвет на Република България

Брой страници : 55

Език : Български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

Настоящото ръководство е предназначено за структурите, отговарящи за формирането на политики, работни групи, изготвящи проекти на законови и подзаконови актове, и други звена, занимаващи се с разработването на нови регулации и политика в България, с цел да се изготви оценка на въздействието (ОВ), която да осигури по-добро качество на новите мерки. Ръководството е за изготвяне на стандартна ОВ. Изготвянето на пълна ОВ е обсъдено в Приложение I.

Целта на доказателствено-подплатения анализ на политиките при ОВ е да се повиши резултатността и ефективността на обществените политики, като същевременно се намалят разходите и други негативни въздействия върху жизнения стандарт на българските граждани. Дори в случаите, когато дадена национална политика е продиктувана от изискванията на ЕС, ОВ може да помогне на правителството да вземе решение какво да договори и как да го приложи в интерес на страната. Използвайки ОВ, Вие и всички участници в разработването и оценката на политиките ще придобиете по-добро разбиране за ползите, разходите, рисковете и несигурността от различните възможни подходи към решаването на даден проблем. ОВ, заедно с проекта на нормативен акт/стратегически документ ще бъде предадена на министъра/висш служител или друга структура и трябва да я използвате активно, за да представите положителните страни на предложението. След приемане на предложението, вие ще трябва да приложите методи за оценка, които да покажат дали са постигнати очакваните резултати.

Читателски коментари

Няма добавени коментари.