Речници. Енциклопедии

Синонимен речник на съвременния български книжовен език


Трето издание

Автор(и) : колектив

Издател : Издателство "Наука и изкуство"

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 2007

ISBN : 978-954-02-0256-6

Брой страници : 1140

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

Пред читателя е третото издание на Синонимния речник на съвременния български книжовен език, който представя по най-пълен, прецизен и систематизиран начин синонимното богатство на езика ни.
Предлаганият синонимен речник е тълковен. Значението на всеки синоним е разгледано и обяснено в семантичен, стилистичен и експресивен план. За целта е използван богат илюстративен материал от българската художествена литература. Съставянето на речника почива на сериозна научна разработка, като са взети под внимание както български, така и чужди синоними и други речници. Използвана е и богата лексикална картотека на института за български език при БАН. При изграждане на синонимните редове са спазени границите на синонимията, без да се навлиза в сферата на аналогията.

Читателски коментари

Няма добавени коментари.