Макроикономика

Свободните пари


Въпроси на икономическата теория

Автор(и) : Николай Неновски

Издател : Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 2001

ISBN : 954-430-798-2

Брой страници : 215

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Съжaляваме, но в момента няма свободни копия на книгата! Ако искате да Ви уведомим, когато книгата е свободна, пишете ни на library@ime.bg.

Описание на книгата Откъс от книгата За автора

Изследването е посветено на една малко позната у нас икономическа теория - за свободните пари. Защитава се тезата за намеса на държавата в паричната област. Механизмът на частните и конкурентните пари е разгледан като икономически най-ефективната организация на паричните отношения. Последователно са представени: характеристиките на човешкия избор, произходът и еволюцията на парите, саморегулирането при режим на частни пари, "вредната" роля на държавата в управлението на парите, динамиката на институцоналната промяна на паричните режими, бъдещето на парите в новия информационен век и др. Представени са основните аргументи на привържениците и противниците на свободните пари. Във връзка с темата се разглеждат най-новите постижения в икономическата теория, както и постиженията на паричната теория от миналото. Книгата ще бъде полезна за дейци на науката, преподаватели, студенти, както и за практикуващите икономисти в сферата напарите, банките и финансите. Тя би била от полза и за всички, които се интересуват от социално-икономическите проблеми на обществото.

Допълнителна информация(интервюта с автора, коментари за книгата в интернет)

Парични и финансови идеи за гражданското общество, проф. Николай Неновски

Елементи от паричната теория на Хайек

Статията, която предлагаме на страниците на сп. "Икономическа мисъл" цели да възстанови отчасти "техническата страна" на паричната теория на Хайек.

Бележки за кризата, проф. Николай Неновски

Първо България е част от ЕС и затова е наивно да се мисли, че това което става в Европа няма да се отрази на страната. Освен това ЕС е в криза отдавна, Германия, Ирландия, Великобритания, Испания, Италия
имат тежки проблеми. Франция също. Те не само не се развиват, но и нямат ясна политика, а и мисля си, че вече нямат и потенциал да се развиват. Защото развитието не е парична и фискална политика, то е дух и свобода, предприемачесво и инициативност. Европейските нации са загубили тези си качества. В този смисъл привлекателността на ЕС не е тази, която беше преди десетина години, а и ще става все по-малка (в скоби отбелязвам, че евентуалната криза би помогнала на Европа да се прости с редица илюзии и да се модернизира). Но, от тук и трудностите на България. Твърди се с право, че страната ни е малка и отворена, значи е изложена на външни шокове.

Читателски коментари

Няма добавени коментари.