Индекси

Управление на твърдите отпадъци в България, Хърватия, Полша и Румъния


Сравнителен анализ на предизвикателствата пред сектора по пътя на хармонизиране с Европейския съюз

Автор(и) : колектив

Издател : Световна банка

Място на издаване : Вашингтон, САЩ

Година на издаване : 2010

Брой страници : 79

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

Това проучване анализира напредъка в България, Хърватия, Полша и Румъния и посочва съществени недостатъци в изпълнението на изискванията на ЕС по отношение на приложението на “acquis communautaire” или „достиженията на общностното право”. И четирите страни са имали достъп до огромни средства за подкрепа по програмите на ЕС и на европейските финансови институции, които в голяма си част са останали неусвоени. Проучването идентифицира силните и слабите страни в националните институционални разпоредби; наблюдава икономиката и финансирането на сектора, включително и как действащите в момента механизми за стимулиране на активността засягат средносрочната и дългосрочната финансова устойчивост на сектора, и най-накрая, посочва поуките, които са извлечени за това, как да се преодолеят основните проблеми и да се оптимизира работата в сектора.

Читателски коментари

Няма добавени коментари.