Финанси. Банки

В сянката на финансовата криза

Im Schatten der Finanzkrise

Автор(и) : Петер Алтмикс

Издател : СиВас Консултинг

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 2011

ISBN : 978-9-54927-683-1

Брой страници : 191

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

В книгата се изследват възможностите за една свободна международна банкова система, изискванията за реформа на валутните системи, както и изключителния монопол за емитиране на книжни пари като основната причина за нестабилността. Особено внимание се отделя на причините и структурно-политическите последствия от финансовата криза. От финансовата криза би трябвало да се направят структурно-политически изводи. Сега политиката оценява само симптомите, но не и опиращите се на правила причини за финансовата криза.
Във "В сянката на финансовата криза" се анализира и паричното производство от гледна точка на християнската етика. Още Николай Орезмий през 1358 г. разбира, че изкуственото увеличаване на паричното количество се извършва преди всичко от самите държатели на парите, че то е вредно за търговията и икономиката и може дори да бъде заплаха за цивилизацията.Торстен Полайт изследва връзката на свободата и здравите пари, като при това се позовава на Австрийската школа по национална икономика. Тя виждала в монопола на паричното предлагане на държавните централни банки и на емитирането на книжни пари от страна търговските банки източник на чужди, носещи гибел тела в системата на свободните пазари.Джордж Селджин идентифицира изключителния монопол за емитиране на книжни пари като основната причина за нестабилността. Екехард А. Кьолер и Андреас Хофман се занимават с причините и структурно-политическите последствия от финансовата криза. Франк Шефлер и Норберт Е. Тофал разглеждат прехода от държавния монопол върху книжните пари към пазарно-икономическа парична система посредством конкуренция.

Читателски коментари

Няма добавени коментари.