Правна литература

Въведение в банковото право


Търговската банкова дейност и нейната публичноправна уредба

Автор(и) : Валери Димитров

Издател : Издателство "Нова звезда"

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 1996

ISBN : 954-8981-02-5

Брой страници : 352

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

"В българската правна литература през последните години се забелязва засилен интерес към проблемите на банковото право... Като цяло преобладава интересът към отделни банкови сделки. Проблемите на публичноправната уредба на търговската банкова дейност, с някои изключения, засега остават в сянка.
Настоящето изследване цели да постави във фокуса на вниманието най-важните въпроси на този дял от банковото дело. Изчерпателното проучване на публичното търговско банково право, като се има предвид и самата незавършеност на уредбата, е задача, непосилна за решаване в рамките на едно монографично изследване. Много от проблемите заслужават самостоятелни анализи. Такива са например проблемите на собствения капитал на банките, на банковото кредитиране, на законовите провизии, на дейността на клоновете на чуждестранните банки в страната, на банковия надзор, на дейността на банките като инвестиционни посредници."

Читателски коментари

Няма добавени коментари.