Икономическа политика

Възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на Република България


Последици от световната икономическа криза за българската икономика и заетостта, перспективи за краткосрочно възстановяване и алтернативи за икономическия растеж на България в контекста на догонващото развитие и Стратегията „Европа-2020”

Автор(и) : колектив

Издател : Българска стопанска камара

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 2011

ISBN : 978-954-9636-30-7

Брой страници : 343

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

"Разработката е посветена на изключително актуални социално-икономически проблеми, свързани с отражението на икономическата криза върху българската икономика и част от базисните ограничения и фактори за икономическия растеж.
Авторите представят сравнителен анализ на анатомията на кризата и нейното проявление в ЕС и в глобален план. Акцентира се върху занижените изисквания към кредитополучателите в последните години, слабостите в използваните методи за оценка и управление на риска, кризата на дълговете, предшестващи световната рецесия. На тази база се очертават перспективите за възстановяване на българската икономика и възможностите за догонване (сближаване) с основните икономики от ЕС до 2020 г. Акцентира се върху очакваните структурни реформи в държавния сектор и съответните ефекти върху икономиката. Анализирана е устойчивостта на публичните финанси, състоянието на държавния дълг и конкурентноспособността на нашата икономика. Изведени са мерки за смекчаване негативното въздействие на световната криза върху реалния и банковия сектор в България."

Читателски коментари

Няма добавени коментари.