Гарабед Минасян

За автора

проф. д.ик.н. Гарабед Ардашес Минасян работи в Института за икономически изследвания на БАН. От 2010 г. е редовен професор и в Стопанския факултет на Тракийския университет. Директор на ИИА на БАН в периода 1992–1995 г., ръководител на секция "Макроикономически анализи и прогнози". Два мандата е бил член на Управителния съвет на БНБ и икономически съветник на президента на Република България през 1997–2000 г.

Специализирал е в СССР, Великобритания, САЩ и Австрия. Автор е на 18 монографии, на повече от 120 научни статии у нас и в чужбина, участвал е с с научни доклади в над 140 научни конференции у нас и в чужбина. Канен е редовна като гост-професор във водещи университети у нас в качеството си на лектор в магистърски програми по финанси и банково дело. Основен участник в регулярно подготвяни икономически доклади за президента на Република България в периода 2005-2009 г.

През 2006 г. е награден с орден „Стара планина” втора степен за „изключително големите му заслуги към Република България в областта на икономическите науки и във връзка с изтичането на втория му мандат като член на УС на БНБ”.

Професор Минасян е представител на България в дългогодишния международен научен проект LINK за моделиране и проектиране на икономическото развитие по страни и региони под егидата на ООН и под научното ръководство на лауреата на нобелова награда за икономически науки Л. Клайн.

Книги от този автор