Финанси. Банки

Външен дълг: теория, практика, управление


Второ допълнено и преработено издание

Автор(и) : Гарабед Минасян

Издател : Сиела софт енд паблишинг

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 2007

ISBN : 978-954-28-00004-0

Брой страници : 255

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

Монографията прави опит за цялостно разглеждане и изучаване на дълговия проблем най-вече в контекста на съвременното икономическо развитие на България. Систематизирани са теоретичните постановки на международните финансови отношения, водещи до нарастване на външната задлъжнялост. Прокарва се пряка връзка между външни финансови взаимоотношения, от една страна, и вътрешноикономическо развитие, от друга. Анализирана е последователността на подходите за решаване на дълговите проблеми. Значително място е отделено на същностните елементи на две основни за България съвременни събития, свързани с дълговата проблематика - преструктурирането на външния дълг през 1994 година и активните операции при управлението на външния дълг от началото на ХХІ век. Предлага се и аналитична моделна конструкция за оценка и управление на дълговата тежест.
В настоящето второ издание на монографията е актуализирана използваната информация както с променените информационни източници, така и с окончателното изкупуване на брейди облигациите.

Читателски коментари

Няма добавени коментари.