Георги Каприев

За автора

проф. д.ф.н. Георги Каприев  (1960) e завършил философия в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1987 г., а от 1992 г. преподава в него (от 2003 г. вече като професор), като междувременно специализира неколкократно в Кьолн и Париж.

Доктор е на философските науки с трудовете "Философско-историческите схващания на ранното западноевропейско средновековие (Аврелий Августин)" (1991) и "Анселм от Кентърбъри. Светът на неговите идеи" (2001).

Проф. Каприев ръководи катедра "История на философията" към Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", както и комисията "Византийска философия" на Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M.) със седалище в Лувен, Белгия.

Автор е на множество книги в областта на средновековната християнска философия, сред които "История и метафизика" (1991), "Homo spiritualis" (1991), "Byzantica minora" (2000), "Византийската философия" (2001). От 2008 е един от редакторите на сп. "Християнство и култура", съиздател е на алманаха "Архив за средновековна философия и култура" и на преводната поредица Bibliotheca christiana. Отличен познавач и преводач от латински, старогръцки, немски и руски езици.

Книги от този автор