Икономика на труда, образованието, здравеопазването

Училище за утрешния ден: Резултати от участието на Българи в Програмата за международно оценяване на ученици - PISA 2009


Автор(и) : Светла Петрова

Издател : Център за контрол и оценка на качеството на образованието

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 2010

ISBN : 978-954-8973-14-4

Брой страници : 173

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

В този доклад се коментират резултатите на българските ученици в PISA 2009 в трите оценявани
области: четене, математика и природни науки. Основен акцент е поставен на грамотността на
учениците при четене, която е основната оценявана област в PISA 2009. Анализирани са техните нагласи за четене; стратегиите за учене, които използват и доколко ефективни са те, както и мотивацията им да продължат обучението си през целия живот. Резултатите са представени и анализирани в контекста на образователната и социално-икономическата среда, която оказва съществено влияние върху постиженията на учениците.
Резултатите можете да видите и на http://www.ckoko.bg/images/stories/book-2010.pdf

Допълнителна информация(интервюта с автора, коментари за книгата в интернет)

Читателски коментари

Няма добавени коментари.