Светла Петрова

За автора

д-р Светла Петрова – национален координатор на PISA и ICCS; началник отдел „Мониторинг и информация за качеството на висшето образование”, Център за контрол и оценка на качеството на образованието.

Книги от този автор