Камен Миркович

За автора

Камен Георгиев Миркович е роден през 1939 г. в София. През 1964 г. завършва специалност Политическа икономия във Висшия икономически институт “Карл Маркс”  София. От 1968 г. е доктор, от 1984 г. ­ доктор на икономическите науки. През 1968 ­ 1969 г. е научен сътрудник,

а през 1974 ­ 1976 г. ­ старши научен сътрудник в Научно-изследователския институт по финанси и кредит при Министерството на финансите и БНБ. От 1969 до 1976 г. работи като съветник в апарата на Министерския съвет по проблемите на икономическата кибернетика, държавния бюджет, паричното обръщение и статистиката. От 1977 до 1986 г. работи като доцент в катедра “Политическа икономия” (сега катедра “Икономикс”) при ВИИ “Карл Маркс”  (сега Университет за национално и световно стопанство), а от 1987 г. и досега ­ като професор в същата катедра. Преподава дисциплините Моделиране на икономическите процеси, Кибернетика и икономика, Моделиране на финансите, Микроикономика и Макроикономика. Научните му интереси са в областта на математическата икономика и теорията на икономическото равновесие. Член-кореспондент е на Кралската академия на докторите на науките в Барселона. Има издадени над 300 научни публикации, в т.ч. над 20 учебника. През 2000 ­ 2003 г. публикува три крупни монографии по микроикономика, макроикономика и международна икономика в общ обем от около 8000 стандартни машинописни страници. Дълги години е бил член и председател на Специализирания научен съвет по икономическа теория и макроикономика на Висшата атестационна комисия. Член е на Научната комисия по икономически науки на ВАК. От 1979 до 1987 г. е заместник-декан на Общоикономическия факултет на ВИИ “Карл Маркс”, през 1987 ­ декан на този факултет, от 1987 до 1989 г. ­ заместник-ректор по учебната работа и първи заместник-ректор на ВИИ “Карл Маркс”, от 1991 до 2000 г. е ръководител на катедра “Икономикс” при УНСС и от 1993 до 2003 г. ­ ректор на УНСС. Участва в множество специализации, научни конгреси и срещи, посветени на проблемите на висшите училища (в София, Москва, Варшава, Прага, Будапеща, Братислава, Лондон, Тюсон ­ Аризона, Берлин, Сао Пауло, Париж, Барселона, Сантяго де Компостела, Толедо, Реус, Леида, Кайро, Пекин, Буенос Айрес, Мадрид, Сидни, Рио де Жанейро, Женева, Атина, Сеул, Хонгконг, Каракас, Мерида, Мексико-сити, Токио, Бепу, Киото, Осло, Стокхолм, Ню Йорк, Вашингтон и др.).

Книги от този автор