Макроикономика

Икономическата система, том първи


Изследване върху системния подход в икономиката

Автор(и) : Камен Миркович

Издател : Тракия - М

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 208

ISBN : 978-954-8401-73-9

Брой страници : 1115

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

Основната задача, която си поставям с настоящата книга, е разкриването на същността и свойствата на икономическата като икономическа категория и извършването върху тази база на сравнително пълно описание на абстрактната (общата) икономическа система, както и на значителен брой важни нейни разновидности, посредством използването на адекватен за целта математически инструментариум. Икономическата система е основно икономическо понятие, върху което се изгражда съвкупността от другите понятия на икономическата наука. Ето защо нейното изследване, което може да стане само чрез последователното прилагане на системния подход, е важен методологически проблем на икономическата теория.

Читателски коментари

Няма добавени коментари.