Макроикономика

Полезност и стойност


Автор(и) : Камен Миркович

Издател : Тракия - М

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 2005

ISBN : 978-954-8401-37-1

Брой страници : 497

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

Тази книга е опит да се създаде обобщена теория на полезността и стойността като категории на ценностното икономическо поведение на индивида, които според мен стоят в основата на икономиката изобщо. Съвременният икономикс е длъжник на класическата политическа икономия за това, че едва ли не изостави теорията на стойността, възприемайки последната като алтернатива на субективната теория на полезността. От друга страна, значителна част от привържениците на схващането за стойността като ключов икономически феномен я интерпретират предимно или почти само като обществена стойност, без да се опитват да видят нейното богатство като многопластова същност, която се проявява на различни равнища на икономическата организация на производството - като се започне от индивида, премине се през фирмата и пазара и се стигне до обществото като цяло.

Читателски коментари

Няма добавени коментари.