Карл Попър

За автора

Карл Раймунд Попър (1902-1994) - видeн философ на науката, считан за един от най-влиятелните мислители на XX век и за баща на идеята за отвореното общество. Като най-сериозно негово постижение в науката се счита изоставянето на традиционния класически метод на наблюдение, индукция и емпиризъм при разграничаване на научните от ненаучните теории.

Попър е роден във Виена в еврейско семейство. Учи в университета в австрийската столица, а през 1928 г. защитава докторат по философия. През 1937 г., изправен пред надигането на нацизма и заплахата от аншлус на Австрия с Германия, той емигрира в Нова Зеландия и започва да преподава философия в университета в Крайстчърч. След края на Втората световна война се премества във Великобритания и започва да чете лекции по логика и научни методи в Лондонското училище по икономически и политически науки.

През 1949 г. става професор, през 1965 г. получава рицарско звание, а през 1976 г. става член на Кралското общество. Попър напуска академичния живот през 1969 г., но остава интелектуално активен до смъртта си. За да опише философията си, той сам ражда термина "критически рационализъм".

В сърцето на философията на науката на Попър стои постулатът за логическата асиметрия между верификация и фалшификация. Като критерий за разграничаване на истинската наука от псевдонауката той ползва приспособимостта им към фалшифициране и въз основа на този критерий атакува научните претенции на марксизма и психоанализата. В работата си Попър е пряко повлиян от теорията на относителността на Алберт Айнщайн.

Книги от този автор