Любен Беров

За автора

проф. Любен Борисов Беров (1925-2006) - български политик и икономист, работил в областта на стопанската история. В периода 1992-1994 г е министър-председател на България.

Роден е в София, завършва Първа софийска мъжка гимназия, а през 1949 г. - икономика в Стопанския факултет на Софийския университет.

Преподава стопанска история във Висшия икономически институт „Карл Маркс” 1950-1985 г. През 1976 г. защитава дисертация за научна степен доктор на икономическите науки, посветена на революцията на цените на Балканите през XVI-XVII век. От 1950 до 1976 г. е ръководител на катедра "Стопанска история", заместник-декан и декан. След това работи в Института по балканистика на БАН. Избран е за "старши член" на колегията на колежа "Св. Антони" при Оксфордския университет. От 1973 г. е председател на българската секция при Международната асоциация по стопанска история. През 1997 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

Носител е на орден „Кирил и Методий” - I степен (1980).

През 1990 г. Любен Беров става съветник на президента Желю Желев, а през 1992 година оглавява експертно правителство, подкрепено от Движението за права и свободи (ДПС) и Българската социалистическа партия (БСП).

В периода 1995-1997 г. е член, а от 1997 г. е председател на Съвета на директорите на "Селскостопанска кредитна централа" АД. От 1996 г. е председател на Пленарния съвет на Българо-руската инвестиционна банка (днес СИБАНК). От 1998 г. е председател на Съвета на директорите на "Агропродукт Б" АД, София.

Проф. Беров има публикувани над  200 книги, учебници и статии в областта на икономическата история на България и балканските страни.

Книги от този автор