Милети Младенов

За автора

Милети Младенов e професор доктор в катедра финанси на УНСС - София, където работи от 1975 г. Преподавател по дисциплините "Теория на парите" и "Банково дело".

В периода 1991-1996 г. е подуправител на БНБ и алтернативен гуверньор за България в Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. През 1997-98 г. е председател на Съвета на директорите на консултантската фирма "Вектор Капитал". От 1999 г. до 2003 г. е председател на управителния съвет на Гаранционен фонд - Задължително застраховане. Професор Младенов има редица публикации в България и чужбина в областта на парите, кредита, банковото дело и международните финанси.

 

Книги от този автор