Милтън Фридман

За автора

Милтън Фридман (1912- 2006) - американски laissez-faire икономист, професор в Чикагския университет и един от водещите консервативни икономисти от втората половина на 20 век. Награден е с Нобелова награда по икономика през 1976.

След като завършва Rutgers University и Чикагския университет, Фридман получава докторската си степен от Колумбийския университет през 1946 и започва като преподавател в Чикагския университет същата година. Той става един от водещите американски защитници на монетаристката школа в икономиката, който смята, че бизнес цикълът зависи преди всичко от паричните запаси и лихвените проценти и по-малко от правителствената фискална политика. В "Капитализъм и свобода" (1962; написана заедно с жена му Роуз Фридман) Фридман привежда доводи в полза на ниските данъци и кредитирането, които трябва заместят централизираните, бюрократични социални служби, които според него вредят на традиционните ценности на индивидуализма и резултатната работа. Сред другите негови работи (много от тях са посветени на паричната теория) са A Monetary History of the United States, 1867-1960 (1963) и Monetary Trends of the United States and the United Kingdom (1981).

Книги от този автор