Макроикономика

Немирството на парите


Епизоди от монетарната история

Автор(и) : Милтън Фридман

Издател : ИК "Дамян Яков"

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 1994

ISBN : 954-527-033-0

Брой страници : 304

Език : български

 

  • 5 от 5 звезди

4 гласа, средно: 5 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

В течение на десетилетията, през които изучавах монетарните явления, многократно ме смайваха вездесъщите и често неочаквани последици от наглед незначителни промени в монетарните институции.
В предговора към една от предишните ми книги, "Оптималното количество пари", писах: "Монетарната теория е като японска градина. Тя притежава естетическо единство, родено от разнообразието; измамна простота, криеща сложна реалност; външна непретенциозност, разлагаща се във все по-дълбоки перспективи. И двете могат да се оценят по достойнство само ако се разглеждат от много различни страни, само ако се изучават спокойно, но задълбочено. И двете имат елементи, които могат да се съзерцават независимо от цялото, но все пак се осъществяват напълно единствено като част от цялото.""
Това, което важи за монетарната теория, важи със същата сила и за монетарната история. Монетарните структури, които изглеждат чудновати от една гледна точка, от друга се оказват просто непознати варианти на структури, приемани от нас за даденост, едва ли не за част от природата. Първата глава на тази книга предлага показателен пример – каменните пари и златните пари си приличат толкова много, че можеш да ги намериш в една и съща кариера.
В следващите три глави са разказани истински случаи, свидетелствуващи как наглед незначителни събития имат съдбоносни и напълно неочаквани последици в историята.
След този преглед на исторически епизоди, в глава 6 се занимавам с особено важен въпрос - биметализма, който е играл голяма роля в събитията, описани в глави 3, 4 и 5.
В глава 6 се излага твърдението, че традиционните схващания за силните и слабите страни на биметализма като парична система са дълбоко погрешни.
Глава 7 ни връща към конкретен исторически епизод -последиците от американската програма за изкупуване на сребро през 30-те години на нашия век.
В глава 8 се разглеждат причината и церът за инфлацията, като са използувани нови и исторически данни за редица държави, за да се илюстрира централната теза: че инфлацията винаги и навсякъде е монетарно явление.
Глава 9 свидетелствува за значението на случайността за следствията от монетарните промени. Събитията в Съединените щати - извън обсега на влиянието на политиците в Чили и Израел - доведоха до следствието група политици в едната страна да се превърнат в злодеи, а група политици в другата да станат герои.
В глава 10 проследявам възможните последици от паричната система, която днес преобладава в целия свят - система без исторически прецедент.
Последната глава е епилог, в който от разгледаните в предходните глави епизоди се извличат няколко общи поуки.
Тази книга представлява само кратък поглед към безкрайното очарование на монетарните градини, избуявали и увяхвали в течение на няколкото хилядолетия от деня, когато човечеството сметнало за целесъобразно да отдели акта на продажбата от акта на покупката; когато някой решил, че спокойно може да продава стока или услуга срещу нещо - нещо, което нямал намерение да потребява или да използува в производството, а по-скоро възнамерявал да използува като средство за покупка на друга стока или услуга, която да потребява или да използува в производството. "Нещото", свързващо двете сделки, се нарича "пари" и е възприемало безкрайни материални форми - от камъни, пера, тютюн и черупки през мед, сребро и злато до късчета хартия и записи в счетоводни книги. Кой знае какви ще бъдат бъдещите превъплъщения на парите? Компютърни байтове може би?

Милтън Фридман
Станфорд, Калифорния 5 юли 1991 г.

Читателски коментари

Димитър Тодоринов

09-07-2010

Книгата е много хубава, достъпна е за четене и не е в академичен стил. Въпреки, че съм привърженик на златния стандарт, книгата ми хареса.