Нинел Кьосева

За автора

доц. Нинел Нешева-Кьосева е преподавател в Нов български университет, департамент “Икономика и бизнес администрация”. Тя е завършила история в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и счетоводство и контрол в УНСС.

Доцент Кьодева е член е на международната Асоциация за нова институционална икономика и CSEAR (Международната асоциация за изследвания по социално и екологично счетоводство), създадена и ръководена от проф. Робърт Грей.

Нинел Кьосева е автор на монографии върху паричните кризи в България, изследване на еврейската банка в България “Геула, финансовите кризи, екологичния мениджмънт от гледна точка на екологичната отчетност

От 2007 г. чете лекции в Университета на Болоня и Факултета по икономика в Римини върху методите на ценообразуване при “стоките от общ интерес”, социалната и екологична отчетност и моделите на устойчива отчетност.

Доцент Кьосева е член на Българската макроикономическа асоциация и одобрен консултант по програмите ФАР на Европейския съюз.

 

 

Книги от този автор