Петър Ганев

За автора

Петър Ганев – започва като стажант в Института за пазарна икономика през 2007 г. В момента е на длъжност старши икономист.  Интересите му са в разнообразни области като фокусът пада върху конкуренция, данъци, икономическа свобода, климатични промени, енергетика, крайна бедност. Той е инициатор и организатор на Студентския клуб към ИПИ. Автор е на редица статии, публикувани в седмичния бюлетин на ИПИ „Преглед на стопанската политика”, в бюлетина за ниски данъци, както и в редица печатни и електронни издания.

Книги от този автор