Икономическа политика

Успехите и провалите на българските правителства 1998-2007


Преглед на одитните доклади на Сметната палата на Република България

Автор(и) : Зорница Славова , Петър Ганев, Светла Костадинова

Издател : Институт за пазарна икономика

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 2008

Брой страници : 47

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

Книгата представлява резюме на доклада на Института за пазарна икономика, изготвен по проект, финансиран от CEE Trust – Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.
Идеята на проекта е да се анализира работата на българската администрация посредством докладите на Сметната палата на Република България като орган за бюджетен контрол в страната.
Целта на проекта е чрез направения преглед на наличната информация и последващ анализ да се изведат конкретни резултати за дейността по контрол на бюджета и други публични средства и дейности. Това ще позволи и изготвяне на препоръки, които ще спомогнат за намаляване на провала на българската администрация при разходването на бюджетните средства и ще способстват за по-ефективно изпълнение на правителствените програми и инициативи.
Институтът за пазарна икономика прави подобен анализ за първи път в България. За целта са анализирани всички налични одитни доклади на Сметната палата за последните 10 години. Прегледаните доклади се отнасят единствено до централната администрация. Одитните доклади на общините не са част от това изследване.

Допълнителна информация(интервюта с автора, коментари за книгата в интернет)

Успехите и провалите на българските правителства

Изследването „Успехите и провалите на българските правителства” анализира конкретен аспект от работата на централната и областните администрации чрез преглед на одитните доклади на Сметната палата на Република България. Третото издание на изследването допълва първото (от 2008 г.) и второто от (2011 г.) с нови 109 одитни доклада. Така обновеният анализ включва 697 одита и обхваща 14 години - от 1998 до 2011 година.

Читателски коментари

Няма добавени коментари.