Стати Статев

За автора

доц. д-р Стати Статев е роден през 1955 г. в Бургас. Завършил е Националната природоматематическа гимназия в столицата. Първото си висше образование получава във ВИИ „Карл Маркс" (сега Университет за национално и световно стопанство) през 1980 г., специалност „Политическа икономия" с профил „Икономическа социология". Веднага след дипломирането си става асистент. Но освен преподавател, той е и студент - продължава да учи във факултет „Математика и механика" на СУ „Св. Климент Охридски". Оттам през 1984 г. получава второто си висше образование по специалността „Математика". 
Следващата година специализира в Централния институт за повишаване квалификацията на кадрите към Московския държавен университет. Пет години по-късно, през 1989 г., той е Фулбрайтов изследовател в департамент „Икономикс" на Бостънския университет, където го заварват и промените в Източна Европа. От началото на 1990 г. започва да чете редовен курс лекции „Източноевропейски реформи" в Бостънския университет и отделни теми в Харвардския. 
От април 1990 г. доц. Стати Статев е първият българин, консултант на Световната банка. Участва в първата делегация на Световната банка в София през юли 1990 г. Автор е на над 120 научни публикации. От 1999 г. до 2003 г. е декан на Общоикономическия факултет на УНСС, а след това и досега е зам.-ректор на УНСС. От средата на 2004 г. е член на УС на БНБ от квотата на президента. Освен в УНСС преподава и в Софийския университет, и в Нов български университет. Гост професор е на Бостънския, Атинския и Пирейския университет. 

 

Книги от този автор