Иконометрия. Статистика. Методи

Финансово развитие и икономически растеж (пътят на България: 1991-2006)


Автор(и) : Стати Статев

Издател : Университет за национално и световно стопанство

Място на издаване : София, България

Година на издаване : 2009

ISBN : 978-954-644-022-8

Брой страници : 548

Език : български

 

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Резервираната от вас книга ще бъде пазена до 2 работни дни след избраната дата, след което ще бъде освободена за по-нататъшно резервиране. Съгласувайте с работното време на Библиотеката!

Book
Описание на книгата Откъс от книгата За автора

В настоящата разработка се изследва взаимовръзката между икономическия растеж и развитието на банковата система в България по логиката на производствената функция с добавено финансово развитие. В него е извършена проверка за наличие на краткосрочна и дългосрочна причинност (тест на Грейнджър и тест на Валд) между динамиките на реалната икономика и банковата система, както и за присъствието на коинтеграционни зависимости между тях (тест на Йохансон). Идентифицирани са основните трансмисионни механизми между двата сектора и са направени прогнози за бъдещото въздействие и принос върху икономическия растеж от страна на основните му реални фактори и на финансовото развитие. Доказано е, че в периода до въвеждането на паричния съвет развитието на банковата система влияе негативно върху динамиката на съвкупното производство, и като базисен трансмисионен механизъм се проявява външната търговия. След средата на 1997 г. динамиката на кредита за неправителствения сектор се отразява позитивно върху икономическия растеж, докато въздействието на останалите финансови променливи е отрицателно, като инвестициите встъпват в ролята на фундаментален канал за пренасяне на ефекти .

Читателски коментари

Няма добавени коментари.