Стивън Хокинг

За автора

Професор Стивън Уилям Хокинг (1942) е английски физик, до 2009 г. – Лукасов професор по математика на Кеймбриджския университет (пост, заеман и от Исак Нютон)л

Стивън Хокинг се занимава основно с космология, квантова механика и теорията на струните. Хокинг е известен и като популяризатор на науката. Въпреки тежкото си заболяване — амиотрофична латерална склероза — Хокинг не престава да се труди в областта на науката, показвайки, че физическото увреждане не прави никого по-малко способен да твори.

През 1971, в заедно със сър Роджър Пенроуз, дава математическо доказателство, подкрепящо теорията на Големия взрив. Двамата учени доказват, че ако теорията на относителността е вярна, то тогава трябва да съществува една сингулярна точка във Вселенското пространство-време. Хокинг също така е предположил, че веднага след Големия взрив са се образували първични черни дупки, които са се изпарили почти моментално. По-късно, той е показал, че ако пренебрегнем ефектите на квантовата механика, то хоризонтът на събитията на черна дупка може само да се увеличава, но не и да намалява, изчислил е максималното количество енергия, което две черни дупки могат да отделят при сблъсъка си, както и че една черна дупка не може да се раздели на две по-малки. През 1974 г., той доказва, че черните дупки всъщност не са абсолютно черни, а излъчват енергия под формата на елементарни частици, докато изчерпят енергията си и избухнат. Това явление е известно като лъчение на Хокинг, и е първото явление, за чието описание се комбинират законите на гравитацията (общата относителност), квантовата механика и термодинамиката. През 1981 г. той изказва предположението, че независимо от факта, че Вселената няма граница, тя има краен размер в пространство-време, математическо доказателство за което е дадено през 1983 г. 

Професор Хокинг е носител на редица престижни награди, сред които Едингтонов медал; Наградата Хюгс на британкото Кралско общество; Златен медал на британското Кралско астрономическо общество; Наградата Волф за постижения в областта на физиката; Наградата Джулиъс Едгар Лилиънфилд на американското общество по физика.

Личен сайт: http://www.hawking.org.uk/

Книги от този автор