Ташо Пачев

За автора

проф. д.ик.н. Ташо Пачев е известен български учен по макроикономика, икономическа социология и управление на човешките ресурси. Той е един от първите специалисти в България по икономическа социология. Създател е на специалността икономическа социология и на едноименната катедра в УНСС, чийто ръководител е до 1989 г. Публикувал е над 150 научни труда, в т.ч. на руски, гръцки и полски език.

Книги от този автор